Vážení zákazníci, v současné době jsme svoji působnost přerušili a proto již nepříjmáme další objednávky. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký den 

V souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), které je přímo účinné od 25. května 2018, je dále jen „správce“ Iveta Erbenová, IČO: :06046231, se sídlem Úsobrno 78, 679 39 Úsobrno.

Správce zpracovává tyto údaje:

 • jméno a příjmení

 • adresa bydliště

 • dodací adresa

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo

Veškeré tyto údaje budou zpracovány za účelem plnění smlouvy (vzniklé objednávky a jejího dodání). Dále za účelem evidence smlouvy a budoucího uplatnění nebo obrany práv a povinností všech smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedeným účelempo dobu trvání smluvního vztahu, tedy na dobu nezbytně nutnou nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje- li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
Po uplynutí doby pro uchovávání osobních údajů budou všechny osobní údaje správcem vymazány.

Vámi uvedené osobní údaje jsou správcem zpracovávány v elektronické formě nebo v písemné v podobě vydaných dokladů.
Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na serveru, v ekonomickém systému popřípadě v systému e-shopu.

Správce tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou vysoce důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Možnou vyjímku pro toto tvrzení představují:

 • Dopraci nebo dopravní společnosti, kterým jsou osobní údaje kupujících předány v minimálním rozsahu a to výhradně a pouze pro doručení objednávky kupujícímu.

 • Poskytovatelé datových uložišť a softwérových aplikací.

 • Poskytovatelé platebních služeb a společnosti zajišťující ekonomicky informační systém

Osobní údaje budou zpřístupněny také příslušným správním orgánům, pokud správci takovou povinnost ukládá zákon (zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

V souvislosti se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů lze na základě nařízení GDPR (O ochraně osobních údajů)uplatnit tato práva:

 • právo být informován o zpracování svých osobních údajů

 • právo na přístup k osobním údajům

 • právo na opravu, resp. doplnění

 • právo na výmaz

 • právo na omezení zpracování

 • právo na přenositelnost údajů

 • právo vznést námitku

 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Žádosti o uplatnění práv dle nařízení GDPR prosím směřujte na info@farmaruvkosik.cz